Privacyverklaring

In deze verklaring laat Buro Wonderbaar u weten dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

 • alleen gebruiken voor de doelen die met u zijn overeengekomen;
 • niet met anderen zullen delen, tenzij in deze privacyverklaring anders wordt aangegeven;
 • zorgvuldig beveiligen;
 • alleen bewaren voor de duur van de relatie dan wel zolang Buro Wonderbaar daartoe wettelijk verplicht is.


Buro Wonderbaar is gevestigd aan Frombergstraat 29, 6814 EB Arnhem Nederland met als inschrijvingsnummer 51812266 bij het KvK. U kunt ons bereiken via +31 6 41 79 79 70 of info@burowonderbaar.nl. Website: www.burowonderbaar.nl.

Persoonsgegevens

Buro Wonderbaar kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Buro Wonderbaar en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Buro Wonderbaar verstrekt.
Buro Wonderbaar kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw IP-adres.

 

Waarom Buro Wonderbaar uw gegevens nodig heeft

Buro Wonderbaar verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen. Wij verwerken uw persoonsgegevens met als doel om:

 1. een met u gesloten overeenkomst van opdracht uit te kunnen voeren.
 2. uw persoonsgegevens te gebruiken om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt,
  en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.
 3. u te kunnen informeren over onze diensten.

 

Gebruik van diensten van Buro Wonderbaar en bewaartermijn

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Buro Wonderbaar vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om onze diensten te kunnen leveren en worden, conform de wettelijke bewaarplicht, bewaard in de databestanden van Buro Wonderbaar. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan.

Delen met derden

Buro Wonderbaar verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de diensten van Buro Wonderbaar. Zij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

Cookies en Google analytics

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website. Met behulp van analytische cookies kunnen wij zien welke pagina's worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. De informatie die Google op deze manier verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Verwijderen cookies

Cookies worden opgeslagen op je computer en je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Klik op één van onderstaande browsers om direct naar de handleiding van jouw browser te gaan. Bedenk wel dat je na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw je voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.